PRIVACY

KrijgerJobs respecteert de privacy van al onze klanten en krijgers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u ons verschaft alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt.